W związku z licznymi pytaniami, które dotyczą reformy edukacji kierowanymi do Kuratorium Oświaty w Katowicach  przez rodziców i nauczycieli szkół i placówek podległych nadzorowi delegatury  zamieszczamy zakładki umożliwiające zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat przeprowadzanej reformy oświatowej:

 

a)      stronę internetową Ministerstwa Edukacji Narodowej

http://reformaedukacji.men.gov.pl/

b)      stronę internetową Kuratorium Oświaty w Katowicach

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014

c)      na stronę internetową Kuratorium Oświaty w Katowicach – broszura "Dobra szkoła"

http://www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/broszura-dobra-szkola-reforma%20edukacji.pdf