DRODZY RODZICE!

 

Dziecko już od pierwszych chwil  życia potrzebuje miłości, bezpieczeństwa oraz akceptacji.  Pierwsze lata życia to okres, który bezwarunkowo wpływa na kształtowanie się osobowości dziecka, czyli solidnego fundamentu człowieka. Wszelkie oddziaływania na dziecko wpływają znacząco na jego przyszłość. Warto się więc zastanowić jak zadbać o prawidłowy rozwój naszego malucha.


Topolino to prywatne mini przedszkole i żłobek dla najmłodszych dzieci. Zapewniamy opiekę, poczucie bezpieczeństwa oraz wszechstronny rozwój dzieciom już od 4 miesiąca życia do 6 roku życia
Topolino powstaje z myślą o najmłodszych oraz ich rodzicach.

 

Nasza placówka to połączenie oddziału żłobkowego dla dzieci od 1 do 2,5 roku życia oraz oddziału przedszkolnego dla dzieci od 2,5 do 6 roku życia. Obie formy są od siebie oddzielone, posiadają osobne wejścia, szatnie, sale, zaplecza sanitarne, rozdzielnie posiłków.

 

Dlaczego właśnie Topolino?

 

- żłobek, jest jedną z form opieki nad małymi dziećmi,  których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi,

- w naszym żłobku sprawowana jest opieka w warunkach zbliżonych do warunków domowych, połączona z zajęciami wszechstronnie rozwijającymi maluszki,

- wychowanie przedszkolne organizowane w mini przedszkolu odbywa się przez cały tydzień (zachowana jest ciągłość czasowa),

- pomieszczenia są przytulne, ciepłe, przypominają dziecku dom, z którym dziecko jest bardzo związane,

- przebywanie dziecka w naszej placówce kojarzy się ze spotkaniem z ukochaną ciocią, która organizuje mu wspaniałe zabawy,

- mała grupa dzieci pozwala na szybką reakcję i pomoc ze strony opiekuna w razie zaistniałego problemu, zapewniając wysoki stopień poczucia bezpieczeństwa,

- w małych grupach jest mniejsze ryzyko zachorowań,

- w każdej grupie opiekę sprawują co najmniej dwie opiekunki,

- doświadczenia przekazywane w grupie różnowiekowej wywierają korzystny wpływ na rozwój społeczny dzieci,

- wzajemny kontakt dzieci rozwija je intelektualnie i poznawczo, uczy zasad współpracy i empatii. 

 

 

W naszej placówce funkcjonują cztery małe grupy zróżnicowane wiekowo. Małe grupy sprawiają, że jesteśmy w stanie stworzyć domową, pełną ciepła i bezpieczeństwa atmosferę. Dbamy przede wszystkim o prawidłowy rozwój emocjonalny dziecka poprzez pozytywne, pozbawione postaw agresywnych doświadczanie świata.

 

ToPoLiNo to odpowiedź na potrzeby rodziców i ich dzieci.