Placówka ToPoLiNo to dwukondygnacyjny budynek o powierzchni 350m2, usytuowany w sąsiedztwie domów jednorodzinnych. Posiadamy ogród z placem zabaw dla dzieci.

Cała placówka jest monitorowana.

 

W obiekcie znajdują się dwie sale zabaw na piętrze budynku, oraz dwie sale na parterze budynku.

Poszczególne sale posiadają wystrój i wyposażenie przeznaczone dla określonej grupy wiekowej. W ten sposób jesteśmy w stanie zapewnić jak najlepsze warunki rozwoju naszym podopiecznym. 

Dysponujemy trzema oddzielnymi szatniami na piętrze i parterze budynku.

Każda z sal posiada własne zaplecze sanitarne.

 

Nasz obiekt powstaje zgodnie z wszystkimi  wymogami bezpieczeństwa przeciwpożarowego, BHP oraz sanitarno-epidemiologicznymi w oparciu o:

- Ustawę  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),

- Ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235),

- Rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. nr 69 poz. 367),

- Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie oświaty,

- Statut ustanowiony przez Organ Prowadzący.